Derya Rice Baldo 2500g
2500g x 6
EAN: 8695559006546