Derya Yagli Sele Zeytin Siyah Cam 291-320 720cc
720cc x 12
EAN: 8695559000278